ភាសាបេះដូងវិទ្យាល័យព្រែកឯង​

សកម្មភាព​បត់​បេះ​ដូង​របស់វិទ្យាល័យព្រែកឯងបន្ទាប់​ពី​សម្រេច​គោលដៅ​នែការបត់​​១០០០០បេះដូង​ ក្រោម​ពាក្យ​ស្លោក​ “យុទ្ធនាការណ៍ព្រែកឯងមួយមុឺនបេះដូង”​ វិទ្យាល័យ​ព្រែកឯងនៅតែបន្តបត់រហូតទទួល​បាន​១៤០០០បេះដូង។
       
ផលិតដោយ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី ០៦ កុម្ភៈ ២០២៣

អ្នកប្រហែលជាចូលចិត្ត

ព័ត៍មាន |
លឹបកីឡាបាល់ទាត់ វិសាខាចូលរួមជាមួយយុទ្ធនាការ #BeyondTheGames។

វិសាខា:

” ក្រុមការងារ គ្រូបង្វឹក កីឡាករ នៃក្លិបកីឡា​បាល់​ទាត់ វិសាខា ទាំង​អស់ បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​យុទ្ធ​នា​ការ #BeyondTheGames ទោះ​បីជា​នៅ​ក្នុង​ទី​លាន ឬក្រៅទីលាន រាល់ពេលដែលយើងមានការលំបាក យើង​តែងតែជួយយកអាសារគ្នាជានិច្ច។ នេះហើយជា «ភាសាបេះដូង» របស់​យើង នេះហើយជា «ភាសាបេះដូង» របស់កម្ពុជា។ ចុះ​ភាសា​បេះដូង​របស់​អ្នកជាអ្វី? 😍
💙 «ភាសាបេះដូង» អាចបង្ហាញតាមលក្ខណៈផ្សេងៗពីគ្នាតាមរយ:ពាក្យសម្តី កាយវិការ និងទង្វើជាដើម។ ពេលខ្លះកាយវិការបេះដូងដ៏សាមញ្ញមួយ ក៏អាចបង្ហាញពីភាសាបេះដូងដ៏មានអត្ថន័យនៅពីក្រោយនោះ។
យើងទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ SEA Game 2023 “